Edu-Ley
Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) en Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle (SKBG) zijn sinds 1 januari 2019  verenigd in de stichting Edu-Ley. Samen gaan we verder onder één (spreekwoordelijke) paraplu. Onder de naam Edu-Ley worden de belangen van alle BOOG en SKBG scholen in Goirle behartigd.
Edu-Ley bestaat uit de volgende scholen:
  • Den Bongerd
  • de Bron
  • Kameleon
  • Open Hof
  • de Regenboog
  • 't Schrijverke
De wereld om ons heen verandert in een razend tempo. We weten niet hoe de wereld er over twintig jaar uit zal zien. Denk hierbij aan de internationalisering en mondialisering van de wereld, de toenemende invloed van het milieu en de technologie op onze samenleving en de steeds verdergaande digitalisering in onze maatschappij.
Dit, samen met het uitgangspunt dat iedereen in onze samenleving volwaardig mee moet kunnen doen, vraagt om andere vaardigheden en competenties van onze kinderen. Kortom, nieuwe uitdagingen en kansen. Een handschoen die Edu-Ley graag oppakt.

We kiezen ervoor hier gezamenlijk invulling aan te geven door een koersnotitie te maken voor de komende jaren.

De publieksversie van de koersnotitie kunt u hier lezen.

 

Samen het beste halen uit jezelf!