Dit zijn de teamleden van BS Open Hof
 
Voorstelrondje: Wie doet wat op BS Open Hof in het schooljaar 2022-2023?

Van links naar rechts, van achter naar voren
Monique - Joyce - Janneke - Bregje - Gijs V - Jacqueline - Caroline - Marlou - Moniek - Indy (niet meer werkzaam binnen Open Hof) - Tom - Gijs K
Denise - Bianca - Laura - Britt - Liselot - Ester - Gabrien
(Helaas ontbreken Linsey, Jolanda, Ilse, Sophie, Manon en Sophie op deze foto)


In groep 1-2a: Juf Monique en Janneke
De kinderen in groep 1-2 a boffen met twee van die lieve juffen. Juf Monique en Juf Janneke maken van iedere dag een feestje! 

In groep 1-2 b: Juf Laura en Britt--> Tijdens het zwangerschapsverlof zal juf Anouk in de groep zijn.
Juf Laura aan het begin van de week en juf Britt op het eind zijn  dit jaar weer vol enthousiasme aan de slag gegaan om met hun kleuters van groep 1/2b te leren en te spelen. De kinderen spelen in de klas, op de gang, maar natuurlijk ook lekker buiten of in de speelzaal. 

In groep 1-2 c: Juf Liselot en Denise 
In groep 1-2 c gaat op Juf Liselot op maandag, donderdag en vrijdag samen met alle kinderen lekker aan het werk.  Juf Denise doet dit op dinsdag en woensdag. Met alle leuke activiteiten die thematisch aangeboden gaat worden, zullen de kleuters weer veel leren en ervaringen opdoen! 

In groep 3a: Juf Jacqueline, Moniek en LIO'er Manon
Dit jaar zullen deze juffen en de kinderen in groep 3 heel hard gaan werken.
Zo leren zij alle kinderen lezen, schrijven en moeilijke sommen maken. En wat een geluk; een 'extra juf' in de groep. Juf Manon loopt haar LIO-stage in groep 3a.

In groep 3b: Juf Bianca en Ester --> Tijdens het zwangerschapsverlof van Ester is Manon in de groep.
Deze leerkrachten zullen van elke dag een topdag maken. En hoe ziet een topdag eruit: veel lachen, samenwerken, plezier maken en natuurlijk heel veel leren!

In groep 4: Juf Sophie
Juf Sophie gaat met groep 4 aan de slag. Zij gaan voor het eerst werken met de WO-methode Faqta. Ze zullen zien dat er nog veel te ontdekken is op de wereld.

In groep 5: Meneer Gijs
Meneer Gijs heeft veel zin om er met groep 5 een topjaar van te maken! Alle groep 5-ers zijn 'Kanjers' met een witte pet! 

In groep 6: Meneer Tom
Meneer Tom heeft superveel zin om er een leuk, muzikaal en leerzaam jaar van te maken met de kinderen van groep 6.

In groep 7: Juf Marlou en Caroline
Deze juffen zijn er helemaal klaar voor om er met de kinderen een topjaar van te maken. Naast het harde werken, is er ook dit jaar veel ruimte om met elkaar samen te werken en creatieve opdrachten te doen! 

In groep 8: Meneer Gijs
Meneer Gijs heeft veel zin om van groep 8 een topjaar te maken. De groep 8-ers klaarstomen voor het voortgezet onderwijs!

Voor ondersteuning buiten de groep: Juf Linsey, Jolanda en Ilse
Deze juffen geven de kinderen een extra zetje of helpt om de stof nog eens een keer te herhalen. Juf Jolanda ondersteunt de groep 1/2. Juf llse ondersteunt de groepen 5, 6 en 7. Juf Linsey verzorgt individuele hulp en oefent met groepjes kinderen de verschillende leerstof. Ook gaat Juf Linsey één keer per week met 'De Ontdekkers' aan de slag.

Nautilus-leerkracht: Juf Iris
Eén dagdeel per week sluiten meer- en hoogbegaafde leerlingen aan bij de Nautilusgroep van Den Bongerd. Zij gaan, samen met Juf Iris, "de uitdaging" aan.

De conciërge van de Open Hof: Onze vrijwilliger Meneer Bart
De conciërge ondersteunt het team en de leerlingen op allerlei vlakken. 

De interne begeleiding wordt gedaan door: Juf Joyce
Joyce helpt leerkrachten, ouders en kinderen, om te zorgen dat alle kinderen krijgen wat ze nodig hebben in het kader van passend onderwijs binnen de school en daarbuiten.

De directeur van basisschool Open Hof: Juf Bregje 
Met veel plezier werkt Bregje samen met een topteam, geweldige kinderen en betrokken ouders.

Het managementteam bestaat uit: Meester Gijs en Juf Caroline
Meneer Gijs en Juf Caroline ondersteunen Bregje, de directeur, bij verschillende taken. 
Ook zijn zij het aanspreekpunt, mocht Bregje niet aanwezig zijn.

De vertrouwenspersonen zijn: Juf Joyce, Juf Monique en Meneer Gijs
D
e sociale veiligheidscoördinator is: Meneer Gijs
De vertrouwenspersonen en de sociale veiligheidscoördinator staan altijd voor u en de kinderen klaar!
In de school hangt ook een brievenbus waarin kinderen aan kunnen geven waar ze hulp bij nodig hebben. De brievenbus wordt iedere maandag leeggemaakt.

Edu-Ley

Open Hof maakt deel uit van Stichting Edu-Ley.

Voorzitter College van Bestuur Edu-Ley:
Dhr. drs. P. van Aanholt

 

Samen het beste halen uit jezelf!