De plusklas

Op de scholen van SKBG bieden we onze kinderen passend onderwijs. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Zij hebben vaak meer dan anderen uitdaging nodig. Binnen de groep worden slimme kin-deren uitgedaagd, maar voor sommigen is er nog meer nodig. Daarom bestaat de plusklas, waar kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.
Bs. De Bron, bs. Kameleon, bs. Open Hof en Bs. De Regenboog hebben samen een plusklas voor de kinderen van groep 4 en 5 en voor de kinderen van groep 6 en 7.

Voor wie is de plusklas?
Een (hoog)begaafd kind is een kind met een ontwikkelingsvoorsprong en speci-fieke behoeften, in zowel intellectueel als sociaal-emotioneel opzicht. (Hoog)begaafde kinderen zijn zeer creatief ingesteld, hebben een haast grenzeloze nieuwsgierigheid en een sterke gedre-venheid om taken tot een goed eind te brengen.
De plusklas van SKBG is een plek voor die kinderen die in de klas niet voldoen-de uitdaging vinden. In een plusklas kunnen zij hun specifieke interesses en fascinaties met elkaar delen en onder-zoeken.
Doordat (hoog)begaafde kinderen zich in de plusklas kunnen spiegelen aan kinderen met een gelijk ontwikkelings-niveau bouwen ze een positief zelfbeeld op en leren zij beter omgaan met te-genslagen.
Doelen en vaardigheden:
* Leren leren
* Leren denken
* Leren (voor het) leven

Wat gebeurt er in de plusklas?
De kinderen komen één dagdeel naar de plusklas.
De doelstelling is: het ontmoeten van gelijkgestemden, het inzicht krijgen in eigen functioneren, het verbeteren van de emotionele ontwikkeling en de sociale vaardigheden, het stimuleren van hogere denkvaardigheden en het ontwikkelen van werkhouding en werkvaardigheden.
Verwonderen, presenteren, creëren, ontdekken en ontwikkelen zijn daarbij de rode draad.
Om deze doelstellingen handvatten te geven, maken we gebruik van projecten, opgezet volgens het TASC-model. Waarbij  juist aandacht besteed wordt aan de hogere denkvaardigheden.
 
Daarnaast maken we o.a. ook gebruik van:
- filosoferen
- mindmappen
- smartgames
- proefjes presenteren.
 
Ook werken we aan individuele doelstellingen, aan de hand van kwaliteiten, een LOODlijst en een DVLlijst. Een growth mindset staat hierbij centraal.
Hiervoor maken we gebruik van diverse methodes en materialen waarbij we ons tevens richten op psycho-educatie rondom (hoog-) begaafdheid.
 
Wie begeleidt de plusklas?
De plusklas wordt begeleid door Daniëlle Wilborts: een specialist Hoogbegaafdheid met ruime ervaring binnen het onderwijs  als leerkracht en intern begeleidster.
Ze heeft de opleiding Master SEN gevolgd, met specialisatie op hoogbegaafdheid en oplossingsgericht begeleiden en werken.
Op dit moment is ze gestart met de opleiding 'Begaafd en Speciaal' die ze in juni 2017 af hoopt te ronden in Utrecht. 

U kunt hier klikken om de Plusklas-folder te openen.
 
 

Ontmoeten en ontwikkelen in de leukste basisschool van de wijk!

Neem contact op