Stichting Leergeld Goirle en Riel

Als je moet rondkomen met een krappe beurs!

Is het moeilijk om uw kind mee te laten doen met activiteiten in de vrije tijd? Het is belangrijk dat kinderen niet worden buitengesloten maar kunnen 'meedoen' in sociale situaties en zich samen met leeftijdsgenootjes kunnen ontwikkelen.
De stichting Leergeld Goirle en Riel is een lokale stichting die financiële ondersteuning kan bieden.

De stichting Leergeld kan iets betekenen voor ouders met een laag of minimum inkomen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Ouders in deze situatie kunnen bij de stichting een aanvraag doen voor onkosten voor de kinderen op het gebied van vrijetijdsbesteding zoals sport, scouting, muziek en zwemles.
Met de ouders die een aanvraag doen wordt samen met de intermediair van st. Leergeld nagegaan of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Ouders geven inzicht in hun besteedbaar inkomen. Dit gebeurt met de nodige discretie.
Als een aanvraag wordt toegekend, wordt het bedrag wat daarvoor nodig is, rechtstreeks voldaan aan de vereniging, club, etc.
De stichting Leergeld Goirle en Riel is een onafhankelijke stichting en krijgt zijn inkomsten vanuit giften, donaties en sponsoren.

Voor verdere informatie kunt contact opnemen met De stichting Leergeld Goirle en Riel.
Tel: 06-14113496 of via Info@leergeld-goirle-riel.nl
postbus 68, 5050 AB, Goirle.
www.leergeld-goirle-riel.nl

Samen het beste halen uit jezelf!