Alle hulp is welkom!

Meehelpen, mee genieten. Vereende krachten, voor een mooie basisschooltijd voor onze kinderen!

Waarom helpen?
Kinderen hebben leuke ervaringen op school, vaak ook door wat naast de lessen georganiseerd wordt. De leerkrachten hebben niet de tijd, nog de middelen, om alle nevenactiviteiten alleen te organiseren en vaak vraagt een activiteit ook om extra begeleiding voor toezicht en veiligheid. Hiervoor hebben we de hulp van ouders hard nodig. Het geeft helpende ouders een unieke kijk op en betrokkenheid bij school, en daardoor de mogelijkheid om veel meer mee te krijgen van het schoolleven van hun kinderen en de superblije reacties en vrolijke gezichten bij de activiteiten.
We hebben natuurlijk alle begrip voor de drukke tijden waarin we leven, werk, huishouden, zorg voor het gezin, sporten en zwemles, alles kost tijd. Maar voor u het weet is uw kind weer groot en is de schooltijd vervlogen. Laat het niet aan u voorbij gaan en geef u nog vandaag op voor de OV! U kunt al helpen vanaf eenmalig enkele uurtjes beschikbaarheid.

Hoe kan ik me aanmelden?
Het bestuur zal een overzicht bijhouden van alle aanmeldingen welke als eerste geraadpleegd zal worden als er hulp bij een activiteit nodig is. Mochten er vooraf niet voldoende hulp zijn aangemeld dan zal er een schrijven uitgestuurd worden via school met het verzoek tot meehelpen waarop u kunt reageren.

Als u zin heeft om af en toe mee te helpen bij een activiteit als hulpouder, kunt u zich altijd vooraf aanmelden door de bestuursleden van de oudervereniging op het schoolplein aan te spreken of een mailtje te sturen aan:  ( voorzitterovopenhof@gmail.com ) Vermeldt u dan in uw mail de volgende gegevens alstublieft:
uw naam,
telefoonnummer,
e-mailadres,
ouder van [naam kind] in groep [...]
en eventueel de activiteit/data waarvoor u zich in kan/wil zetten.


Mocht u zich voor een langere periode in willen zetten en het organiseren van een activiteit op u willen nemen, meldt u zich dan aan als Commissielid per email aan de voorzitter en voeg de gegevens en uw motivatie voor het organiseren van activiteiten toe.

Mocht u het bestuur willen versterken, stuur dan een email aan de voorzitter met de gegevens en ook uw motivatie, de bestuurstaak(en) die u kunt/wilt uitvoeren en een verklaring van goed gedrag.

Iedere ouder(s)/verzorger(s) van een kind op de Open Hof is lid!
Heeft u, of zorgt u voor een kind dat les krijgt op de basisschool de Open Hof, dan bent u automatisch lid van de OV. Tezamen met alle andere ouders bent u immers betrokken bij de beleving en ervaringen van uw kind op school. Lid zijn heeft geen verplichtingen, u moet niets. We hopen echter dat u, als u daar de mogelijkheden toe heeft, zich in wil zetten om te helpen met een van de activiteiten die de OV organiseert, en uw mening laat gelden in de algemene vergaderingen.

Wat organiseert de OV allemaal?
Door het schooljaar heen organiseert of is de OV (samen met het team) betrokken bij het organiseren van, allerlei buitenschoolse activiteiten. De onderstaande lijst is indicatief voor de activiteiten die elk jaar terugkomen:
* Verjaardagen
* Kinderboekenweek
* Sportevenementen ( handbal, voetbal, hockey en meer)
* Sinterklaas
* Kerst
* Nieuwjaar
* Carnaval
* Pasen
* Koningsspelen
* Schoolreis
* Avondvierdaagse
* Kamp
en nog vele andere activiteiten die door het jaar heen een extra handje van ouders nodig hebben.

Spreek gerust een van de bestuursleden aan als u meer wilt weten over een activiteit, of een goed idee hebt voor een andere activiteit.

Welke inzet wordt er gevraagd?
Hulpouder:
De inzet voor een hulpouder hangt helemaal af van welke activiteit men bij gaat helpen. Het kan zijn een uurtje lang slingers ophangen, tot een dag lang een toernooi begeleiden en alles ertussenin en omheen. Het is echter altijd gebonden aan die ene activiteit en niet meer dan dat, waardoor vooraf goed bekend is wat er verwacht wordt. Geef gerust aan hoeveel inzet u kan geven, en de OV zal daar rekening mee houden.

Commissie lid:
De OV is ook altijd op zoek naar meer mensen die zich in willen zetten als meer dan een keer helpen met een activiteit. Het organiseren van de activiteiten gebeurt in een commissie waarbij een commissie lid hoofdverantwoordelijk is voor de organisatie van die activiteit (in samenspreek met de school/EC'er).
Dit betekent niet dat die persoon alles zelf moet doen, juist niet, maar wel dat deze persoon het eerste aanspreekpunt is naar en voor het bestuur en naar en voor de andere commissieleden of meehelpende ouders/verzorgers en team.

De inzet van een commissielid hang heel erg af van welke activiteit er georganiseerd wordt en daarnaast de +/- 6 commissie vergaderingen door het jaar heen op de maandag avond de week na de MR vergaderingen.

Bestuur:
De verwachte inzet in uren zullen in het begin, en einde, van het schooljaar wat hoger zijn door de opstart van het nieuwe jaar en de bijbehorende stukken. Maar in het algemeen zijn enkele uurtjes per week, als het dat al is, meer dan voldoende. Er zullen meerdere bestuur vergaderingen zijn en +/- 6 commissie vergaderingen op de maandagavond de week na de MR vergaderingen. 

Samen het beste halen uit jezelf!